ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รายวิชาที่มีอยู่

การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
การออกแบบ
Preview Course

อาจารย์: ภานุวัฒน์ บุตรเรียง

การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ศึกษา ทฤษฎี หลักการ กระบวนการออกแบบ และการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ภาพนิ่ง โลโก้ งานนำเสนอ เสียง วีดีทัศน์ ด้วยเว็บไซต์ในที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

เพื่อให้ผู้เรียน สามารถรู้จักวิธีการผลิตสื่อดิจิทัลและเลือกใช้สื่อเหมาะสมในการนำเสนอผลงานกับกลุ่มเป้าหมาย น่าสนใจ มากที่สุด

 • (0)
 • การถ่ายภาพแฟชันฉบับมืออาชีพ
  การออกแบบ
  Preview Course

  การถ่ายภาพแฟชันฉบับมืออาชีพ

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • Open AI ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก
  การออกแบบ
  Preview Course

  Open AI ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • การเขียนโปรแกรม Python
  การออกแบบ
  Preview Course

  การเขียนโปรแกรม Python

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • โซลาเซลล์เพื่อการเกษตรกรรม
  การออกแบบ
  Preview Course

  โซลาเซลล์เพื่อการเกษตรกรรม

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • การสร้างแบรนด์จากตัวตน
  การออกแบบ
  Preview Course

  การสร้างแบรนด์จากตัวตน

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)

 • ประเภทของรายวิชา

  การออกแบบ
  8 รายวิชาทั้งหมด
  ดูรายวิชาทั้งหมด

  แก้ไขแล้ว 27 กุมภาพันธ์ 2024

  การออกแบบ


   80 วิชา

  ธุรกิจ
  7 รายวิชาทั้งหมด
  ดูรายวิชาทั้งหมด

  แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

  ธุรกิจ


   14 วิชา

  การพัฒนาซอฟต์แวร์
  7 รายวิชาทั้งหมด
  ดูรายวิชาทั้งหมด

  แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

  การพัฒนาซอฟต์แวร์


   35 วิชา

  การพัฒนาเว็บไซต์
  7 รายวิชาทั้งหมด
  ดูรายวิชาทั้งหมด

  แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

  การพัฒนาเว็บไซต์


  64 วิชา

  การถ่ายภาพ
  7 รายวิชาทั้งหมด
  ดูรายวิชาทั้งหมด

  แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

  การถ่ายภาพ


   74 วิชา

  โซลาเซลล์
  7 รายวิชาทั้งหมด
  ดูรายวิชาทั้งหมด

  แก้ไขแล้ว 7 มีนาคม 2024

  โซลาเซลล์


   12 วิชา

  ปัญญาประดิษฐ์
  7 รายวิชาทั้งหมด
  ดูรายวิชาทั้งหมด

  แก้ไขแล้ว 7 มีนาคม 2024

  ปัญญาประดิษฐ์


   20  วิชา

  3D สามมิติและภาพเคลื่อนไหว
  7 รายวิชาทั้งหมด
  ดูรายวิชาทั้งหมด

  แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

  3D สามมิติและภาพเคลื่อนไหว

   
  9   วิชา